Vrijheid rap op landelijke muziekstudentendag 

Op vrijdag 24 maart werd de 3M landelijke studiedag georganiseerd door Codarts. Muziekproject Watch That Sound had de eer om de derdejaarsstudenten van alle muziekdocentenopleidingen die Nederland rijk is te ontvangen.

De bioscoopzaal in filmhuis LantarenVenster was goed gevuld direct vanaf binnenkomst was er een joviale sfeer.

IMG 0026

Het thema was Rap en Vrijheid, een workshop die Watch That Sound ontwikkeld heeft ten tijde van Covid op verzoek van een aantal Nationale Oorlogsmusea.  Docent en spoken word artiest Ben ReaZun (foto hieronder)  vertelde over de belangrijkste elementen voor het schrijven van een rap. De uitleg dient in de eerste plaats uiteraard om de muziekdocenten in spe een duidelijk kader te bieden om de opdracht uit te voeren. Voor velen van hen is in rapvorm schrijven en zelf rappen een compleet nieuwe manier van componeren en jezelf uiten.

IMG 0028

In de tweede plaats biedt de workshop in deze setting ruimte om vragen te stellen over hoe zij zelf hiphop en rap in de onderwijspraktijk kunnen gebruiken. De zeer diverse doelgroepen waarmee zij als docent of stagiair dagelijks werken (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs op diverse niveaus) kunnen allemaal op andere manieren met dezelfde dichtvorm uit de voeten.

Omdat hiphop en rap verweven zijn met de belevingswereld van jongeren, biedt het een zeer toegankelijke manier om dit te koppelen aan andere schoolvakken. Om dit te demonstreren werd het thema ‘vrijheid en vrede’ gekoppeld aan het schrijfproces. De video die de leerlingen inspireert tot het schrijven van hun raps laat grote contrasten zien tussen het leven tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Oorlog in Europa en de inbreuk op de vrijheid van haar bevolking zijn vandaag de dag helaas weer harde realiteit. Rap biedt een laagdrempelige mogelijkheid tot klassikale discussie over een actueel en beladen onderwerp. Daarnaast biedt het tevens een mooie brug naar het steeds groter wordende belang van burgerschap.

Dat we te maken hebben met creatieve toekomstige vakgenoten die bewust zijn van de mogelijkheid de workshop te combineren met vakoverstijgende projecten, blijkt uit de goed doordachte vragen op metaniveau. De studenten tonen grote interesse in de verschillen in de logistiek achter de fysieke workshops en het online traject, de werking van de Watch That Sound software, en de diversiteit in thema’s en manieren van componeren die de verschillende workshops bieden.

Benieuwd naar de resultaten? Bekijk de video.