Het bestuur

Het bestuur bestaat uit actieve leden die Watch That Sound ondersteunen met advies. Het bestuur van de stichting treft nu voorbereidingen voor de overgang naar een Raad van Toezicht.

Per 1 oktober 2024 stapt WTS over naar het Raad van Toezicht-model. Reden voor deze overstap is de verwachte groei van de organisatie, niet alleen in activiteiten en deelnemers maar ook in medewerkers.

Om de overgang zorgvuldig te laten geschieden wordt is een ervaren bestuurder, in de persoon van Johan Janssens, gevonden die deze ingewikkelde bestuurlijke materie kan overzien. Het zittende bestuur zal vervangen worden als naast de kwartiermaker meerdere leden van de Raad van Toezicht zijn aangetreden.

Logo Code Diversiteit & Inclusie

Bij Stichting Watch That Sound streven we ernaar om een divers en inclusief team samen te stellen dat de rijke verscheidenheid van de bevolking van Rotterdam weerspiegelt.

Wij geloven dat een diverse samenstelling van ons team en onze toekomstige Raad van Toezicht niet alleen recht doet aan de diverse gemeenschappen die wij bedienen, maar ook bijdraagt aan een breder perspectief, innovatie en effectief bestuur. Door in te zetten op diversiteit en inclusie in onze organisatie, streven wij ernaar om een open en respectvolle werkomgeving te creëren waar iedereen zich welkom en gehoord voelt.

Logo Governance Code Cultuur 2019

Als organisatie onderschrijven wij de Governance Code Cultuur en zetten wij ons in voor goed bestuur en verantwoordelijkheid in de culturele sector.

Stichting Watch That Sound omarmt diversiteit en inclusie in al haar vormen. Wij streven ernaar een inclusieve en diverse omgeving te creëren waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, leeftijd. Door het ondersteunen van de Governance Code Cultuur en het bevorderen van inclusie en diversiteit, zetten wij ons in voor een open en respectvolle cultuur binnen onze organisatie en de bredere culturele sector.