Watch That Sound

 

Nieuwsoverzicht

 

 

Watch That Sound is uitgekozen om een leerlijn compositie met media te ontwikkelen voor de Amsterdamse Muziek Pilot. 

Op initiatief van wethouder Gehrels start in 2012 in Amsterdam een pilot met bijzonder aandacht voor muziek.

Zeven Amsterdamse basisscholen gaan drie jaar proefdraaien met een raamleerplan voor muziekeducatie. Het doel is dat de scholen een doorgaande leerlijn muziek ontwikkelen.

Uitgangspunt van de werkwijze is de context en de vraag van de school. De school bepaalt, in overleg met een muziekeducatiedeskundige, hoe de doorlopende leerlijn eruitziet en kiest een van de vijf profielen: basisdeel, algemeen, muziektheater, spelen op instrumenten of zingen. Daarna kijkt men welke organisaties daarbij passen. Met de resultaten uit de pilot wordt het raamleerplan geoptimaliseerd.

De Tweede Daltonschool wilde daar compositie aan toevoegen en koos in overleg met de commissie voor het compositieproject van Watch That Sound. 

 

De resultaten van de pilot bij de eerste zeven scholen leiden tot aanbevelingen om het raamleer- plan te optimaliseren. Binnen drie jaar kunnen scholen die muziekeducatie een vaste plek willen geven hier hun voordeel mee doen.