Watch That Sound

 

Om een soundtrack te maken moet je een aantal stappen zetten. Het is niet verplicht om de onderstaande volgorde aan te houden, maar in de praktijk van een filmcomponist wordt dit wel gedaan.

1. Analyse

Hoe is het filmfragment opgebouwd. Wat gebeurt er, welke emoties zijn belangrijk, wat zijn de belangrijkste elementen enz.

2. Structuur

Bepaal de indeling en denk na over de sfeer van delen.

3. Spanningsverloop

Hoe verhouden de onderdelen zich tot elkaar, waar is de climax.

4. Visuele partituur

Jouw interpretatie van alle geluiden en muzikale ideeën schetsmatig vastleggen.

5. Opname

De klanken uitvoeren en invoeren als geluidbestand.

6. Audio edit

De geluidbestanden aanpassen met deelselectie, volumeregeling, kopieerfunctie.

7. Afmixen

Alle gemaakte audiotracks samenvoegen met de film.

8. Resultaat

Uploaden en downloaden van de film met de soundtrack. Terugkoppe- ling hoe het resultaat zich verhoudt met de oorspronkelijke idee.